جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.12
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


تبری خوانی 1- در ایران
تبری / توری خونش 1 - ایران دله
tabri / tavri xune ŝ1- iran dele


آماجم از گردآوری و پخش ساز و آواز تبری / مازندرانی سرگرمی و خوش باشی نبوده است. بر این باورم که موسیقی افزون بر جلوه های هنری، دستمایه های ارزنده ای در پهنه های شناخت شاخه های زبان نیم جان مازندرانی، سرگذشت و کارکرد هنرمندان، ادب مازندرانی، فرهنگ مردم و شرایط اجتماعی - سیاسی سامان نا به سامان است. بی گمان اگر چنین نمی اندیشیدم هزینه های گزاف نمی پرداختم و ذهن و زمان را برسر این کار نمی گذاشتم. امروزه داشته هایم را در 2 دو بخش گنجانده ام:

1 - موسیقی مازندرانی - در ایران. تبری خونش – ایران دله.
2 - موسیقی مازندرانی - بیرون از ایران. تبری خونش – ایران به یور.

می دانیم که از دیرباز تا کنون، بسیارخوانده اند. شماری از ترانه ها را سبک می شمرم و نمی پسندم که در تبرستان جای دهم.

با شنیدن ترانه هایی در می یابیم خوانندگانی که زبان مازندرانی را نمی دانند و کوششی هم برای خوانش درست نشان نمی دهند، زخم های تازه ای برپیکره نیمه جان زبان و هنر بومی، می نشانند. اگرچه تبری زبانان نیز بی خطا نبوده اند و گاه گویش سراینده را هم تغییر داده اند. بهتر که این گونه مباد!

افسوس می برم که بخشی از پس اندازم را به کسانی سپرده بودم که به من باز نمی دهند تا پیش روی همگان نهم. اینک به همین بسنده کرده ام. باشد که در گذر زمان بیش از این بشنویم، ببینیم و بیشتر بدانیم.

این را هم بیفزایم که برای جلو گیری از سودجویی سوداگران و بازار هنر فروشان، از پخش آوا با فرمت ام پی3 (MP3 ) پرهیختم.

رده بندی، بر پایه نام خواننده است. چنانچه آلبومی و یا ترانه ای تک خوان نباشد، بر پایه الفبا، خوانندگان را شناسانده ام.
1- خواننده / خوانندگان... 2- نام آلبوم نوار کاست / سی دی .... 3- شناسنامه ( فتو و یا پی دی اف) .
آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 1

آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 2

آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 3

زهره آملی. نوارکاست شماره 1. پیش از 1358. آهنگ 1

زهره آملی. نوارکاست شماره 1. پیش از 1358. آهنگ 2

محمدرضا ابراهیمی. دهنار. آهنگ 2

الهه [نام هنری بهار غلامحسینی]. گل های صحرایی. رعنا. آهنگ سه‌گاه محلی مازندرانی.

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 1

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 2

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 3

شبی که در میان داشته های تبری / توری خونش می گشتم تا کارنامه هنرمند از دست رفته، احمد بختیاری ( - ساری ،دی1387خ) آهنگساز و خواننده مازندرانی را آماده کنم و به نت بسپرم، یاد در یاد می تنید و مرا تا کرانه های آشنا می کشاند. بی گمان بسیاری چون من، با این گونه نواها از کودکی به پیری رسیده اند. با شنیدن هر یک از این ترانه ها روزگار از دست شده، رفته ها و زادبوم را پشت چشم آب گرفته به تماشا می نشینند. افسوس از خیل هنردوستان ونهادهای هنری مازندران دستی بر نیامد و نگاره ای و ترانه ای از بختیاری به اینترنت نسپرد. به کجا رسیده ایم؟! دو " تسلیت" و اندوه نامه کوتاه به یادش یافتم و نه بیشتر! پیرانه سر بر سروده "شبره" از غلامرضا کبیری آهنگ ساخت و خود خواند. همین، یگانه ترانه ای است که دانا کبیری، پسر سراینده و از مسئولین صدا و سیمای مرکز ساری، اجازه داد در آرشیو رادیو تلویزیون آخوندی، جای گیرد و از اسفند 1388، پخش شود. به هررو، در اندوخته هایم سه 3 نوارکاست از زنده یاد بختیاری یافتم. از آن میان، شانزده 16 ترانه پیش از انقلاب خورده شده 1357 را سه 3 بخش نمودم و پیش نهادم. کوشیدم با کیفیت خوبی به دوسنداران هنر تبری واگذارم ولی چند جا خش و خراش دارند. این را هم بیاورم که به ذوق خود ترانه ها را چیدم و با "می دتر جان" به پایان رساندم. همین، بس!

باق خدابخشیرقص. سور و سما. چکه سما. آوازهای مشهور مازندرانی. پژوهش،گزینش و سرپرستی گروه: کیوان پهلوان. عکس جلد. آهنگ 2

ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : تالبا /طالبا. آهنگ 1

ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : تالبا /طالبا. آهنگ 2

ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : رونما. بر سی دی " تاریخ انتشار 1390" نوشتند ولی زمستان 1389 پخش کردند!. عکس جلد. آهنگ 1

ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : رونما. بر سی دی " تاریخ انتشار 1390" نوشتند ولی زمستان 1389 پخش کردند!. عکس جلد. آهنگ 2

ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : رونما. بر سی دی " تاریخ انتشار 1390" نوشتند ولی زمستان 1389 پخش کردند!. عکس جلد. آهنگ 3

ابوالحسن خوشرو. مونگ دیم [1خونش] .

ابوالحسن خوشرو. نرگيس‌جار. آهنگ 2

ابوالحسن خوشرو. هوژبرخوانی. عکس جلد. آهنگ 1

ابوالحسن خوشرو. هوژبرخوانی. عکس جلد. آهنگ 2

تنظیم محمدرضا درويشی برای اركستر

تنظیم محمدرضا درويشی برای اركستر

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا. جشنواره ترکمن صحرا. آهنگ 1

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا. جشنواره ترکمن صحرا. آهنگ 2

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا. گروه روجا در جشنواره موسیقی خلق های ایران. تهران 11-2-1358. آهنگ 1

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا. گروه روجا در جشنواره موسیقی خلق های ایران. تهران 11-2-1358. آهنگ 2

دلکش. بانو [1 خونش]. آهنگ 1

رزا دنيوی. سفر, خونش. آهنگ 1

محمد دنیوی. خلق[1خونش]. آهنگ 1

محمد دنیوی. میس[1خونش].

محمد دنيوی؛ صديقه ماهوتی. دنيوی و ماهوتی . [از نوار کاست پیش از 1358]. آهنگ 1

محمد دنيوی؛ صديقه ماهوتی. دنيوی و ماهوتی . [از نوار کاست پیش از 1358]. آهنگ 2

عماد رام. 3 خونش: بانو + جان لیلی- پارسی و تبری + زهرا. آهنگ 1

نادیا رام. [1خونش: مل امو / مل عمو]. آهنگ 1

رضا رحیمیان. [4 خونش: بهارخونش + ترنه وا + شوگپ + نوروزخونی]. آهنگ 1

رستاک. لاره. 1خونش از آلبوم سرنای نوروز.

کبر رستگار. آواز مازندرانی.

اکبر رستگار. بیستا برمه [1 خونش].

پری زنگنه. [3 ترانه مازندرانی. درنه جان+ شالی + شوپه]. آهنگ 1

مولود زهتاب. بلبل نخون مره بیدار هاکردی. آهنگ 1

محمود شريفی. کنسرت شاهی / قائم شهر. اسفند1377خ. آهنگ 1

محمود شريفی. کنسرت شاهی, قائم شهر. اسفند1377خ. آهنگ 2

ارزمون شكارچيان. ارزمون شكارچيان1. پیش از 1358. آهنگ 1

ارزمون شكارچيان. ارزمون شكارچيان1. پیش از 1358. آهنگ 2

نظام شكارچيان. نظام شكارچيان 1. پیش از 1358. آهنگ 1

نظام شكارچيان. نظام شكارچيان 1. پیش از 1358. آهنگ 2

شکارچیان. خونش. جشن خرمن- سوادکوه، مهر1381خ. آهنگ 1

نورمحمد طالبی. کنسرت نور محمد طالبی. آهنگ 1

نورمحمد طالبی. کنسرت نور محمد طالبی. آهنگ 2

نورمحمد طالبی. جشن خرمن, سوادکوه، مهر1381خ. آهنگ 1

نورمحمد طالبی؛ محمدابراهيم عالمی؛ مسلم فهيمی. کنسرت موسیقی مازندرانی .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران. ساری. آهنگ 1

نورمحمد طالبی؛ محمدابراهيم عالمی؛ مسلم فهيمی. کنسرت موسیقی مازندرانی .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران. ساری. آهنگ 2

محمدعلی طاهری؛ حسين‌ طيبی. ساری در سومین جشنواره سراسری سرود و آهنگهای انقلابی12تا22بهمن66. عکس جلد. آهنگ 1

محمدعلی طاهری؛ حسين‌ طيبی. ساری در سومین جشنواره سراسری سرود و آهنگهای انقلابی12تا22بهمن66. عکس جلد. آهنگ 2

ارسلان طيبی. کلک چو. آهنگ 1

ارسلان طيبی. کلک چو. آهنگ 2

ارسلان طيبی. کلک چو. آهنگ 3

ارسلان طيبی. کلک چو. آهنگ 4

محمدابراهيم عالمی. روجا [برگزیده سروده های تبری نیمایوشیج]. عکس جلد. آهنگ 1

محمدابراهيم عالمی. روجا [برگزیده سروده های تبری نیمایوشیج]. عکس جلد. آهنگ 2

اسماعیل عبدی. جدید عبدی. عکس جلد. آهنگ 1

اسماعیل عبدی. جدید عبدی. عکس جلد. آهنگ 2

اسماعیل عبدی. موسیقی مازندرانی- عبدی. آهنگ 1

اسماعیل عبدی. موسیقی مازندرانی- عبدی. آهنگ 2

حسين‌علمباز. طالب و زهره. آهنگ 2

حسين‌علمباز. طالب و زهره. آهنگ 1

نورالله عليزاده. کنسرت شاهی / قائم شهر. اسفند1377خ. آهنگ 1

نورالله عليزاده. کنسرت شاهی / قائم شهر. اسفند1377خ. آهنگ 2

مسلم فهیمی. ساربونی. عکس جلد. آهنگ 1

مسلم فهیمی. ساربونی. عکس جلد. آهنگ 2

قدر کتولی. نوارکاست شماره1. پیش از1358. آهنگ 1

قدر کتولی. نوارکاست شماره1. پیش از1358. آهنگ 2

بهمن کلبادی‌پور. چلچلا. [سی دی 8 خونش]. عکس جلد.

علی گرایلی. بینج کر. 1خونش..

علی گلپور. محلی اصیل علی گلپور 1. عکس جلد. آهنگ 1

علی گلپور. محلی اصیل علی گلپور 1. عکس جلد. آهنگ 2

مهدی لطفی. 1خونش. رانا / رعنا. آهنگ 1

هوشنگ مبشری. 1خونش. ربابه.

سیدعبدالحسین مختاباد. اشک مهتاب. 1 خونش. نماشون. عکس جلد. آهنگ 1

رشید مستقیم. گل های صحرایی 10. سه‌گاه محلی مازندرانی. رعنا. . فارسی و مازندرانی. تنظیم رضا ورزنده و امیرناصر افتتاح. آهنگ 1

ابراهیم نبوی. 3خونش. کتولی+ بلبل سردار+ همن همن ونوشه. آهنگ 1

شعبان نیکخو. تالبا خونی / طالبا خوانی. آهنگ 1

شعبان نیکخو. تالبا خونی / طالبا خوانی. آهنگ 2

منیر وکیلی. 2خونش. درنه جان+ ازیز / عزیز جون. آهنگ 1شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim