سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 2023.12.05
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


پیام

آگاهی نامه. در آستانه بهار2011 / 1390.شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim