جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.12
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


تبری خوانی 2 - در ایران
تبری / توری خونش 2 - ایران دله
tabri / tavri xune ŝ2- iran dele


آماجم از گردآوری و پخش ساز و آواز تبری / مازندرانی سرگرمی و خوش باشی نبوده است. بر این باورم که موسیقی افزون بر جلوه های هنری، دستمایه های ارزنده ای در پهنه های شناخت شاخه های زبان نیم جان مازندرانی، سرگذشت و کارکرد هنرمندان، ادب مازندرانی، فرهنگ مردم و شرایط اجتماعی - سیاسی سامان نا به سامان است. بی گمان اگر چنین نمی اندیشیدم هزینه های گزاف نمی پرداختم و ذهن و زمان را برسر این کار نمی گذاشتم. امروزه داشته هایم را در 2 دو بخش گنجانده ام:

1 - موسیقی مازندرانی - در ایران. تبری خونش – ایران دله.
2 - موسیقی مازندرانی - بیرون از ایران. تبری خونش – ایران به یور.

می دانیم که از دیرباز تا کنون، بسیارخوانده اند. شماری از ترانه ها را سبک می شمرم و نمی پسندم که در تبرستان جای دهم.

با شنیدن ترانه هایی در می یابیم خوانندگانی که زبان مازندرانی را نمی دانند و کوششی هم برای خوانش درست نشان نمی دهند، زخم های تازه ای برپیکره نیمه جان زبان و هنر بومی، می نشانند. اگرچه تبری زبانان نیز بی خطا نبوده اند و گاه گویش سراینده را هم تغییر داده اند. بهتر که این گونه مباد!

افسوس می برم که بخشی از پس اندازم را به کسانی سپرده بودم که به من باز نمی دهند تا پیش روی همگان نهم. اینک به همین بسنده کرده ام. باشد که در گذر زمان بیش از این بشنویم، ببینیم و بیشتر بدانیم.

این را هم بیفزایم که برای جلو گیری از سودجویی سوداگران و بازار هنر فروشان، از پخش آوا با فرمت ام پی3 (MP3 ) پرهیختم.

رده بندی، بر پایه نام خواننده است. چنانچه آلبومی و یا ترانه ای تک خوان نباشد، بر پایه الفبا، خوانندگان را شناسانده ام.
1- خواننده / خوانندگان... 2- نام آلبوم نوار کاست / سی دی .... 3- شناسنامه ( فتو و یا پی دی اف).سیما بینا. لاره. سه گاه.

سیما بینا. ونوشه.

فرامرز سلیمانی. ازنیما و دریا –۲ [ سروده فارسی و تبری خونش].

شقايق كمالی. ریکا جان.

مازندرانی - قسمتی از کنسرت گروه شواش در آلمان.

جاوید یحیی زاده. [1 خونش مازندرانی].شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim