برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

تاريخ و فلسفه ی سرانجام، فرهنگ يارسان (شرحی بر نحله های فکری و اعتقادی در کردستان). طیب طاهری

يادداشتهای حسنک يزدی در سفر به گيلان. کريم کشاورز

بررسی مسکن عشایر با تاکید بر آلاچیق ترکمن ها. ستاربردی فجوری. با دیباچه جواد هروی

مطبوعات گیلان در عصر انقلاب: از 1357 تا 1360 شمسی. محمد تقی  پوراحمدجکتاجی

ادبیات کارگری ایران در قرن معاصر ( رمان و داستان کوتاه کارگری). فرامرز سلطانی

میراث خوار استعمار. مهدی بهار.

سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران. ناصرالدین قاجار (شاه ایران). تصحیح هارون وهومن

مصدق و حاکمیت ملت. تحقیق و پژوهش محمد بسته نگار.

فرهنگ مردم تنکابن ( شهسوار). مصطفی خلعتبری لیماکی.

"روجا" مجموعه اشعار طبری نیما. نیما یوشیج. برگردان از مجید اسدی ( راوش )

دانشنامه ی تبرستان و مازندران. سرپرست گروه نویسندگان و ویراستاران جهانگیر نصری‌اشرفی

دریای کاسپین و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. مصطفی محمدجانی؛ رسول افضلی و علیدوست امیری

دریای خزر( منافع روسیه و امنیت ایران). بهرام امیر احمدیان؛ مهناز گودرزی

حسین صمدی ( بمون تپوری). یاد، واژه نامه بزرگ تبری و نصری اشرفی.

خلقیات نیما. ابراهیم قیصری.

میلاد زخم: جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران. خسرو شاکری

ارج نامه حسن انوشه.  به کوشش حسن  اکبریان طبری.

آقا توکا:‌ درباره ی زندگی نیما یوشیج. انتخاب هادی محیط

فرزند خصال خویشتن: خاطراتی از نهضت ملی. اصغر پارسا. به همت علی پارسا

نگاهی نو به تاریخ مازندران باستان (مجموعه مقالات). درویش علی  کولاییان

سقوط ساسانیان: فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان. تورج دریایی

استراباد و گرگان در بستر تاریخ: نگاهی به 5000 سال تاریخ منطقه. اسدالله معطوفی

برگهای جنگل: نامه‌های رشت و اسناد نهضت جنگل

جغرافیای تاریخی  نور. صفر یوسفی.

جغرافیای ولایت نور. محمد حسن اعتمادالسلطنه. به کوشش شهناز بیگی بروجنی

منظومه‌ هژبر سلطان. زين‌العابدين درگاهی

قرن گم شده: اقتصاد و جامعه  ایران در قرن نوزدهم. احمد سیف

فرمانروایان گیلان: مجموعه چهار گفتار پیرامون تاریخ و جغرافیای گیلان. ه. ل. رابینو. ترجمه محمدتقی پوراحمد جکتاجی؛ رضا مدنی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی